مهمترین ابزار تربیت کودک

سلام امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه شما هم مثل اکثر پدر مادر ها میخواید  فقط با نصیحت کردن فرزندتون رو تربیت کنید؟؟

چرا بعضي نوجوانان از جيب پدرشان پول برمي دارند؟

متاسفانه بعضي والدين به پرداخت پول توجيبي به فرزندشان توجه ندارند و نمي دانند که محروميت بچه ها از پول توجيبي سبب مي شود تا نوجوان مجبور شود که خودش به اين نياز پاسخ دهد و متاسفانه تنها راهي که به ذهن نوجوان مي رسد، برداشتن پول از جيب والدين است. اگر والدين به طور مثال، ابتداي هر ماه مبلغ مورد توافق را به عنوان پول توجيبي به فرزندشان بدهند، ديگر پولي در خانه کم و گم نخواهد شد