این پرسشنامه یکی از رایج ترین آزمون های روانسنجی برای اندازه گیری شدت افسردگی می باشد. آزمون افسردگی در 21 سوال چند گزینه ای توسط آرون بک طراحی و تهیه شده است و نسخه فعلی برای افراد بالای 13 سال کاربرد دارد.

این آزمون کاملا رایگان است و برای شرکت در آزمون فقط به یک ثبت نام نیاز است.