متاسفانه بعضی والدین به پرداخت پول توجیبی به فرزندشان توجه ندارند. و نمی دانند که محرومیت بچه ها از پول توجیبي سبب می شود تا نوجوان مجبور شود که خودش به این نیاز پاسخ دهد. و متاسفانه تنها راهی که به ذهن نوجوان می رسد، برداشتن پول از جیب والدین است. اگر والدین به طور مثال، ابتدای هر ماه مبلغ مورد توافق را به عنوان پول توجیبي به فرزندشان بدهند، دیگر پولی در خانه کم و گم نخواهد شد.

با درخواست پولی بیشتر از پول توجیبی چه کنیم؟

والدین باید توجه داشته باشند. که اگر نوجوان شان می خواهد پولی را برای خریدن چیزی خرج کند که مبلغش بیشتر از مقدار پول توجیبي او است، نباید بدون دلیل پول اضافه تری به او بدهند. در چنین موقعیت هایی بهتر است پدر و مادرها، فرزندشان را مجبور کنند تا منتظر زمانی شود که پول کافی برای خرید آن کالا را با پس انداز کردن به دست بیاورد. نوجوان در چنین وضعیتی می تواند هیجان خرید چیزی که خودش پولش را جمع کرده، تجربه کند و اگر آن وسیله را خراب کرد، پشیمانی را بهتر احساس کند.